LA DIòCESI DONA INICI AL CURS AMB TRES TROBADES DE TOTS ELS AGENTS DE PASTORAL I VOLUNTARIS

Per tal de facilitar-hi la participació, hi haurà una celebració a tres llocs diferents.
La Diòcesi convoca tots els agents evangelitzadors que treballen en els diferents àmbits pastorals de l'Església per a una celebració d'enviament. Hi estan convidats preveres, diaques, membres de la Vida Consagrada i laics. D'entre ells, professors i mestres cristians de les escoles diocesanes, col·legis religiosos, públics i universitats, responsables de delegacions, secretariats i serveis, moviments i associacions.

Hi assistiran també en els treballadors i voluntaris de Càritas i altres entitats d'acció social, a més dels visitadors de malalts i aquells que fan un servei específic dins parròquies i entitats d'Església.

Per tal de facilitar-hi la participació, hi haurà una celebració a tres llocs diferents:

Dissabte 5 d'octubre a la Parròquia de Crist Rei de Manacor
Dissabte 19 d'octubre al Seminari Nou de Palma
Dissabte 26 d'octubre a la Parròquia de Crist Rei d'Inca

Les trobades seran de 10 a 12:30 h i hi haurà stands, espais informatius i la celebració d'enviament.