EL CAPíTOL CATEDRAL DE MALLORCA I CàRITAS REFORCEN ELS SEUS LLAçOS

Conscient de la crisi que patim i de les conseqüències imprevisibles que tendrà a curt i mitjà termini.
Conscient de la crisi que patim i de les conseqüències imprevisibles que tendrà a curt i mitjà termini, i que afectarà sobretot les persones més necessitades de la població, el Capítol Catedral de Mallorca ha pres la decisió següent, que serà efectiva immediatament:

- Posar a disposició de Càritas Diocesana els recursos econòmics de la Seu, per tal de col·laborar que no manqui, en uns moments difícils, l'ajut necessari a les persones que atén aquesta institució en nom de l'Església Diocesana de Mallorca.

- Per tal que es faci d'una manera intel·ligent i eficaç, el Capítol ha proposat a la direcció de Càritas, i aquesta ho ha acceptat, la creació d'una Comissió formada pel degà president; el delegat diocesà de Càritas, el director financer de la Seu i la gestora de Càritas. La funció de dita Comissió serà periòdicament decidir les quantitats i la forma de portar a terme la iniciativa de la Seu.