LA PARRòQUIA DE SANT PERE DE SENCELLES CEDEIX L'úS DE L'ESCALONADA I L'ESPLANADA DE LA PLAçA DE LA VILA A L'AJUNTAMENT PER A LA SEVA REMODELACIó

El rector de la parròquia i el batle del municipi han signat una cessió temporal per 20 anys.
La parròquia de Sant Pere de Sencelles ha cedit l'ús de l'escalonada i l'esplanada de la Plaça de la Vila -propietat de la parròquia- a l'ajuntament del municipi perquè aquest pugui dur a terme la remodelació integral de la plaça.

Aquests espais (l'esplanada i l'escalonada de la plaça) s'han cedit al consistori per 20 anys, fins el 2040, segons han signat en un acord de cessió el rector de la parròquia de Sencelles, Mn. Josep Adrover, i el batle del poble, el Sr. Joan Carles Verd el passat divendres 9 d'octubre. El document estableix que si en cinc anys no han finalitzat les obres de remodelació de la plaça, l'espai cedit tornarà a ser propietat de l'Església.

La parròquia de Sencelles ha mostrat en tot moment bona predisposició i col·laboració amb el consistori perquè es pugui dur a terme la remodelació integral de la Plaça de la Vila, ja que, assegura Mn. Josep Adrover, "és un bé per a tot el poble".