AGENDA

24 de agost de 2019
CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Aniversari del 75è aniversari del primer Cursillo de Cristiandad de la història. Celebració a les 18:30 h a l'Església de Cala Figuera (Santanyí).
29 de agost de 2019
CURSETS DE CRISTIANDAT
Del 29 d'agost a l'1 de setembre, cursillo núm. 431 per a homes. A la Casa d'Espiritualitat de Santa Llucia (Mancor de la Vall). Més informació: Ramon Gayà (606534175).