AGENDA

20 de octubre de 2018
VICARIA EPISCOPAL D’ANUNCI
Trobada diocesana a Manacor (Parròquia de Crist Rei). Celebració d’enviament. De 9:30 a 13:30 h.
20 de octubre de 2018
ORDENACIÓ DIACONAL
Ordenació diaconal del Missioner dels Sagrats Cors Miquel Àngel Hierro. Al Monestir de la Real a les 17:30 h.
20 de octubre de 2018
ROSARI DE L’AURORA
Sortida a les 8 h del Monestir de Franciscanes TOR. Eucaristia a les 9 a la Mercè.
20 de octubre de 2018
PARRÒQUIA SANT ALONSO RODRÍGUEZ (PALMA)
Audiovisual sobre els llogarets de Mallorca a càrrec de Pep Ramis. A les 20:15 h al Saló Parroquial.
20 de octubre de 2018
MONESTIR DE SANTA CLARA
V Cicle de Litúrgia i Cant Coral. Eucaristia acompanyada pel cor Palma Gospel Singers. Després, breu concert. A les 18 h.
21 de octubre de 2018
DOMUND
Diada i col·lecta per la Propagació de la Fe.
21 de octubre de 2018
PARRÒQUIA DE SANTA CREU
Adoració Eucarística: Domund. A les 11:45 h.
21 de octubre de 2018
ESGLÉSIA DE MONTI-SION
Missa d’acció de gràcies per la canonització d’Óscar Romero i Pau VI, presidida pel bisbe Sebastià Taltavull. A les 20 h.
24 de octubre de 2018
ARXIU CAPITULAR DE MALLORCA
Dia Internacional de la Biblioteca. Visita guiada a la Dipositaria i paradeta de llibres. A les 11 h. Inscripció: acm@catedraldemallorca.org o 971713133

25 de octubre de 2018
VICARIA EPISCOPAL PER A L’EDUCACIÓ
Reunió de l’equip de Pastoral dels Col·legis Diocesans. Al CC La Immaculada a les 9:15 h.
25 de octubre de 2018
VIDA CREIXENT
Comissió Diocesana a les 10:30 h a la Casa de l’Església.
25 de octubre de 2018
CURSET DE CRISTIANDAT
Del 25 al 28 d’octubre se celebrarà a Santa Llucia (Mancor de la Vall) un curset de cristiandat per a homes.
26 de octubre de 2018
PREGÀRIA A L’ESTIL DE TAIZÉ
Organitzada per la Creu de l’Amor sense Límits. A l’Església de Sant Antoniet a les 20:30 h. Assaig de cants a les 19 h.
27 de octubre de 2018
VICARIA EPISCOPAL D’ANUNCI
Trobada diocesana a Palma. Celebració d’enviament. Al Col·legi Madre Alberta de 9:30 a 13:30 h.
27 de octubre de 2018
ERMITA SANT HONORAT
Introducció a la meditació i a la interioritat: “La meditació”. De 16 a 19 h. Anima: Paula Cantallops i Eduardo Caselles.
27 de octubre de 2018
CASA D’ESPIRITUALITAT SON BONO
Recés en l’Esperit: “La santidad proclamada por el papa Francisco en Pablo VI y Monseñor Romero, recién canonizados”. A càrrec del P. Norberto Alcover, SJ. A les 19 h.
27 de octubre de 2018
PARRÒQUIA SON DAMETO
25è mercadet solidari de 9 a 17 h al Parc de Son Dameto. A les 14 h, paella.
27 de octubre de 2018
ROSARI DE L’AURORA
Sortida a les 7:30 h des del Monestir de Santa Magdalena. Eucaristia a les 8:30 h a l’Església de la Sang.
27 de octubre de 2018
PARRÒQUIA SANT ALONSO RODRÍGUEZ (PALMA)
Visita i pregària a la Parròquia de Santa Creu de Palma. A les 16:30 h.
27 de octubre de 2018
CATEDRAL DE MALLORCA
Institució de quatre nous canonges a la Catedral de Mallorca. A les 20 h.
27 de octubre de 2018
PARRÒQUIA DE SANT JAUME
Concert del cor de cambra The Brixi Singers, dirigit per Rory Wainwright. A les 20:30 h a la Parròquia de Sant Jaume.