AGENDA

19 de octubre de 2019
ADORACIÓ EUCARÍSTICA
Adoració Eucarística organitzada per l’Adoració Nocturna. A les 18 h a la Capella de la Residència de Sant Pere i Sant Bernat.