Trobada d'Advent per a professors de Mallorca


03 de desembre de 2018. 11:27h.

S'hi trobaven professors de religió de xarxa pública, professors dels Col·legis Diocesans, professors de centres concertats i catequistes de parròquia.Amb el títol "Tot el que està per venir", aquest dissabte 1 de desembre ha tengut lloc la Trobada d'Advent del professorat de les escoles diocesanes al Col·legi Sant Pere organitzada per la Delegació d'Ensenyament del Bisbat de Mallorca i el Gabinet de Pastoral dels Col·legis Diocesans i que ha comptat amb la presència del bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavul, el qual els ha encoratjat en l'inici d'aquest temps a seguir creant unió i treball en xarxa.

La trobada ha estat dirigida per Óscar Alonso, pedagog, teòleg i expert universitari en el fet religiós i en neurociència, i ha incidit en les paraules claus de les quatre setmanes d'Advent tant per treballar amb l'alumnat com per a la pròpia vivència personal. Les activitats han estat molt pràctiques i dirigides a un públic on s'hi trobaven professors de religió de xarxa pública, professors dels Col·legis Diocesans, professors de centres concertats i catequistes de parròquia.

Ha subratllat la importància de ser conscient que el tresor de la fe el duim en recipients de fang per tal de deixar actuar a Déu, ressaltant que l'Advent és un temps de silenci, escolta, espera, de preparar el cor, fer memòria, pregar sense presses, de fiar-se i confiar, sentir amb l'Església i deixar-se sorprendre.

Finalment els ha deixat una sèrie de claus per tal de fomentar una vertadera alegria com són l'atenció, la presència, la gratuïtat, la gratitud i la perseverança amb l'esforç.


0 COMENTARIS