Les relíquies de Santa Bernadette arriben a Mallorca


08 de novembre de 2019. 15:55h.

La Diòcesi de Mallorca acull les relíquies de Santa Bernadette de Lourdes en el transcurs de la seva peregrinació entre els dies 10 i 11 de novembre.La Diòcesi de Mallorca acull les relíquies de Santa Bernadette de Lourdes en el transcurs de la seva peregrinació entre els dies 10 i 11 de novembre. L'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Mallorca, que cada any peregrina al santuari francès, ha mostrat el seu entusiasme per rebre les restes a l'illa.

Santa Bernadette, una pastora gascona, va manifestar que havia tingut una sèrie d'aparicions marianes el 1858. Després de la seva mort, l'Església catòlica va donar credibilitat als miracles i les visions atribuïdes a la santa. El 12 de juny de 1925 va ser beatificada i vuit anys més tard, el 8 de desembre del 1933, va ser canonitzada per Pius XI com a Santa Bernadeta de Lorda.

La cinquena i la sisena costella del costat dret; fragments del diafragma i del fetge; dues ròtules i dos fragments musculars, són les restes que s'han conservat. Ara estan viatjant gairebé per tota la península. Abans d'arribar a Mallorca, han fet parada a Barcelona i després es traslladaran a Girona. El tour va començar a la frontera francesa i ha anat recorrent les capitals d'Espanya.

La visita a Mallorca
Aquest diumenge les relíquies seran rebudes a la Catedral de Mallorca a les 18:30 h amb unes vespres i veneració dels fidels. A les 19 h, el bisbe celebrarà l'Eucaristia i donarà inici a la processó de torxes amb la imatge. A les 23 h, les relíquies seran traslladades fins al convent de Carmelites Descalces.

L'endemà, a partir de les 10 h hi haurà laudes, viacrucis i eucaristia, mentre es veneren les reliquies. A les 17:30 h, serà el torn d'una conferència a càrrec del capellà de l'Hospitalitat de Ntra. Sra. de Lourdes, P. Horacio Brito, sobre Bernadette, la seva vida i les aparicions.

Acte seguit, missa presidida pel bisbe Sebastià i temps de veneració. A les 21 h les despulles seran acomiadades i enviades a la Diòcesi de Girona.


0 COMENTARIS