La Basílica de Sant Francesc celebra amb solemnitat la festa del beat Ramon Llull


29 de novembre de 2019. 08:00h.

S'hi celebrà una eucaristia en el dia de la seva festa.El 27 de novembre, l'Església de Mallorca celebra la festa del beat Ramon Llull. Per aquest motiu, el bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, convidà la comunitat diocesana a viure amb fe i agraïment aquesta diada. Durant molts segles, i malgrat les moltes dificultats i entrebancs, el poble cristià l'ha venerat i s'hi ha encomanat, tot tenint-lo com un model de vida cristiana. Ell mateix presidí una eucaristia a la Basílica on descansen les despulles del beat, acompanyat per nombrosos sacerdots i fidels.

"De la mà del beat Ramon Llull, del seu testimoni de fe, de la seva pregària, avui ens sentim plens celebrant un any més la seva festa", començà dient a l'homilia, convidant els presents a deixar "ressonar en el nostre cor la invitació a l'evangelització", com ho féu Ramon Llull, amb entusiasme.


0 COMENTARIS