La Fundació Santuari de Lluc aprova el pressupost per al 2020


05 de desembre de 2019. 17:35h.

Durant la reunió han acceptat el càrrec els dos nous membres del patronat, el prior de Lluc i la presidenta del Consell de Mallorca.El Bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, ha presidit la reunió del patronat de la Fundació Santuari de Lluc al Palau Espicopal. Durant la reunió s'ha procedit a l'aprovació del pressupost ordinari de la Fundació per l'any 2020, que ascendirà a 85.000 €. També han acceptat el càrrec els dos membres nous del Patronat, el nou prior de Lluc, Mn. Marià Gastalver i la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera.

La Fundació Santuari de Lluc va ser constituïda el juny de 1992 i té com objectius vetlar pel mateniment i la restauració del santuari, fomentar l'ampliació del patrimoni històric i artístic que suposa l'indret i, principalment, el suport a activitats pròpies de l'Escolania de Lluc.


0 COMENTARIS