In&Out, educadors amb sentit


09 de desembre de 2019. 12:27h.

Al llarg del matí hi hagué diversos tallers al Seminari Nou de Palma.Professors de religió, responsables de pastoral i mestres d'escoles diocesanes es donaren cita al Seminari Nou de Palma el passat 30 de novembre per assistir a la trobada de formació "In&Out. Educadors amb sentit". Al llarg del matí hi hagué diversos tallers, com el dirigit per Isabel Gómez "Aprenentatge servei", que suposà una "brúixola" per orientar la classe de religió. Josep Otón, per la seva banda, treballà una metàfora de la interioritat a través del "laberint". Paral·lelament els professors varen conèixer un nou mètode d'acostar la figura de Jesús amb el material "Mindundis", a càrrec de Joan Carles Thomàs. Finalment, Eugeni Rodríguez parlà sobre l'espiritualitat en els infants. Ja tots junts, la xerrada comuna versà sobre l'ensenyament de la religió en una societat secularitzada.

In&Out és una plataforma digital creada per Edelvives, on s'unifica i estructura la proposta pastoral que l'editorial ofereix a les institucions i centres educatius. Un espai innovador en tres aspectes: L'enfocament, ja que brinda una visió fresca, integradora i adaptable; la forma, atractiva i actual; i la perspectiva, ja que va més enllà d'un banc d'un recursos per oferir formació i acompanyament.


0 COMENTARIS