La Comissió Mixta entre el Bisbat i el Consell de Mallorca aprova enguany una inversió de 260.000€ per restaurar diferents projectes


18 de febrer de 2021. 10:00h.

Un capítol es dedicarà a restaurar el cadirat gòtic de PorreresAquest matí, 18 de febrer del 2021, ha tengut lloc la reunió anual de la Comissió Mixta entre el Bisbat de Mallorca i el Consell de Mallorca per tractar les ajudes d'enguany en matèria de patrimoni. Enguany s'ha aprovat una inversió de 260.000 €. D'aquests, 60.000€ es destinaran a digitalitzacions i estudis previs elaborats dins el 2020 i pendents de pagament. Altres 30.000 € es destinaran a la digitalització de les sèries sacramentals de 20 parròquies consistents en 628 volums dipositats a l'Arxiu Diocesà. Es preveu poder acabar en els pròxims anys amb aquest projecte de digitalització, millorant la conservació d'una de les majors sèries documentals conservades a Mallorca.

En el capítol de les restauracions es dedicaran 40.000 € a la intervenció en el cadirat gòtic de Porreres. Aquest cadirat, obra del mestre Bonafè i datat l'any 1447, formava part de l'antic cadirat de St. Francesc de Ciutat, on encara se n'hi conserva un tram. També es restauraran dues Mare de Déu mortes, la de la parròquia de Llucmajor i la del convent dominic de Manacor, per valor de 30.000 €. Ambdues es troben en un perill imminent de pèrdua de la seva integritat. Finalment, també s'ha aprovat la tercera fase de la restauració de l'orgue del convent de Manacor, projecte ja iniciat en anualitat anteriors.

S'ha aprofitat per repassar la marxa d'altres projectes aprovats anys anteriors i que es troben o bé acabats o bé en execució, com és el cas de les restauracions que es duen a terme al convent de les Caputxiunes. Com a novetat d'enguany, s'ha aprovat incorporar dins el protocol de la restauració de cada peça, la recollida de la informació oral que la mateixa gent relacionada amb la peça en qüestió per poder recollir i preservar la major informació possible de la història de cada peça.

Des de les dues entitats, Bisbat i Consell, ens alegram de la bona marxa dels projectes i de la necessitat d'aquesta col·laboració entre els diferents organismes per posar al dia un patrimoni amb vocació de servei públic.

Aquesta Comissió compleix deu anys en el seu funcionament i respon al compliment de la legislació patrimonial vigent i la necessària ajuda i col·laboració mútua entre aquestes dues entitats, per tal de cuidar, protegir i posar a l'abast d'investigadors i població en general els béns més preuats del nostre patrimoni cultural.

La reunió d'avui ha estat presidida per la Presidenta del Consell, la Sra. Catalina Cladera, i el Bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull. Ha comptat amb la presència de la Consellera Sra. Bel Busquets i el Vicari General, Mn. Josep Adrover, vicepresidents de la mateixa.


0 COMENTARIS