MALLORCA PARTICIPA A LA TROBADA NACIONAL DE CONSILIARIS I SACERDOTS DE CURSETS DE CRISTIANDAT


28 de febrer de 2017. 09:38h.
El Moviment de Cursets de Cristiandat va celebrar una Trobada Nacional de consiliaris i sacerdots col·laboradors del MCC a Madrid els passats dies 27 i 28 de febrer. Mn. Pere Oliver, consiliari diocesà de Mallorca, va ser un dels 46 sacerdots que varen reflexionar sobre el paper del prevere en el moviment.

A més de ser un espai per conèixer-se, compartir experiències i inquietuds, assumir la mentalitat i el mètode del MCC i trobar vies i mitjans per realitzar millor la seva tasca, l'objectiu marcat per aquesta Trobada es centrava en la reflexió conjunta sobre la figura del Consiliari i sacerdot col·laborador, per així oferir un millor servei al Moviment en cadascuna de les Diòcesis.


0 COMENTARIS